Onze uitgangspunten

Onze uitgangspunten

Innovatie in composieten: integrale benadering

Meer dan bij andere materialen vraagt de ontwikkeling van composiet producten om een integrale benadering die materiaaleigenschappen, ontwerp en productietechnologie omvat. De CPT-benadering is om deze integrale benadering vanaf de eerste fase van de ontwikkeling toe te passen, waarbij rekening gehouden wordt met alle eisen die aan het product gesteld worden.

Samenwerking: combineren van kennis

Om snel en efficiënt tot nieuwe oplossingen te komen, is het belangrijk gebruik te maken van bestaande kennis en inzichten, vaak uit andere vakgebieden. Door in een goede samenwerking met andere ondernemingen en organisaties kennis te combineren, lukt het CPT nieuwe ontwikkelingen sneller door te voeren.

Continu verbeteren

Bij CPT weten we dat continu verbeteren een voorwaarde is om succesvol te zijn. Of dit nu gaat om onze eigen productieprocessen of innovaties van ons product met onze klanten, iedere dag zijn er mogelijkheden het een stapje beter te doen. We streven ernaar iedereen die zinvol kan bijdragen te betrekken in verbeteringen.

Duurzaamheid

CPT-producten en -technologieën dragen bij aan een duurzamere wereld. 

Tankwell tankcontainers verlagen de CO2 footprint: De productie kent een lagere CO2-emissie dan conventionele stalen tankcontainers. Door het gebruik is een reductie van de CO2 uitstoot van 5-10% bij het bulktransport van vloeistoffen mogelijk.

CPT-technologie voor de productie van groot-formaat composiet producten zorgt voor minder materiaal gebruik, en lichtere producten.